Caye Caulker, Belize – raj na ziemi / Caye Caulker, Belize – paradise on earth

Raj na ziemi – to wyrażenie pojawia się w mojej głowie, gdy myślę o Caye Caulker, niewielkiej wyspie koralowej u wybrzeży Belize. Miałam niezwykłe szczęście spędzić na niej niesamowity dzień pełen niezapomnianych wrażeń. /

Paradise on Earth – this expression appears in my head when I think of Caye Caulker, a small coral island off the coast of Belize. I was very lucky to spend an incredible day on it full of unforgettable experiences.

Zapraszam na fotorelację. /

I’d like to invite you to a photo-report.

Czytaj dalej

O tym jak wyglądał lot do i z UK na kilka dni przed zamknięciem granic / About what the flight to and from the UK looked like a few days before the borders closed

Ostatnio miałam dłuższą przerwę w publikowaniu wpisów. Wiązało się to z brakiem motywacji spowodowanym siedzeniem w domu i wpatrywaniem się w sufit. Nie umiem tak funkcjonować. Uwielbiam się przemieszczać, wychodzić do ludzi i korzystać z życia. /

I’ve had a longer break in posting recently. This was due to a lack of motivation caused by sitting at home and staring at the ceiling. I can’t function like this. I love moving around, going out to people and enjoying life.

Aż trudno uwierzyć, że mniej niż tydzień przed zamknięciem granic byłam w Wielkiej Brytanii i nic nie zapowiadało (przynajmniej tak mi się wtedy wydawało) tak radykalnych obostrzeń. /

It’s hard to believe that less than a week before the closing of the borders I was in the UK and nothing seemed (at least I thought so at the time) to announce such radical restrictions.

Czytaj dalej